TRA CỨU HỒ SƠ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN THADS
*Vui lòng nhập mã số hỗ trợ trực tuyến THADS đã nhận được từ thông báo của hệ thống sau khi kê khai thông tin và gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc số CMND/CCCD/Hộ chiếu...sau đó có thể lựa chọn thêm đơn vị đã gửi đề nghị hỗ trợ và nhấn vào nút TRA CỨU để thực hiện việc tra cứu thông tin hồ sơ hỗ trợ trực tuyến THADS.
CÁC NỘI DUNG HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
  • 1. Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự
  • 2. Hỗ trợ trực tuyến tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thi hành án dân sự
  • 3. Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự