Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục Hỗ trợ trực tuyến tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thi hành án dân sự
Trình tự thực hiện Bước 1: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế THA.
Bước 2: Sau khi kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng phiếu để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp Phiếu hẹn theo mẫu quy định cho tổ chức, cá nhân. Phiếu hẹn ghi thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự; ghi rõ ngày, giờ nhận hồ sơ và ngày, giờ hẹn trả kết quả (tính toán để ghi theo đúng thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định); ghi nhận yêu cầu địa điểm nhận kết quả của người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ có thể giải quyết ngay, không cần ghi Phiếu hẹn.
+ Cập nhật thông tin việc tiếp nhận hồ sơ vào Sổ theo dõi hồ sơ hoặc phần mềm một cửa (nếu có);
Bước 3: Chậm nhất trong thời gian ½ ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức Bộ phận một cửa phải chuyển hồ sơ cho Chấp hành viên phụ trách hồ sơ, kèm Phiếu kiểm soát hồ sơ (trường hợp nhận hồ sơ sau 15h00 ngày hôm trước thì thời gian chuyển hồ sơ vào đầu giờ làm việc buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo).
Bước 4: Công chức được phân công xem xét, tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành quyết định về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Luật THADS, các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp không có căn cứ giải quyết yêu cầu của đương sự, công chức được phân công chuyển lại hồ sơ cho Bộ phận một cửa để trả lại người yêu cầu, nêu rõ lý do không giải quyết.
Bước 5: Công chức được phân công chuyển lại cho công chức Bộ phận một cửa Quyết định về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc văn bản thông báo lý do không miễn, giảm chi phí cưỡng chế để trả đương sự kèm theo phiếu kiểm soát hồ sơ trước ½ ngày so với ngày hẹn trả kết quả cho người yêu cầu. Trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn, Phòng, đơn vị chuyên môn phải có văn bản xin lỗi người yêu cầu, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả lần sau. Bộ phận một cửa liên hệ lại ngay cho người yêu cầu để hẹn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức.
Bước 6: Công chức Bộ phận một cửa thực hiện theo yêu cầu của người nộp hồ sơ về địa điểm nhận kết quả để trả kết quả.
 
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan THADS hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua đường bưu điện.
 
Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án nêu rõ lý do đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.
- Đương sự có khó khăn về kinh tế, thuộc diện neo đơn thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, sinh sống hoặc xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi người đó nhận thu nhập.
- Đương sự là gia đình chính sách, có công với cách mạng phải có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để chứng minh;
- Đương sự bị tàn tật, ốm đau kéo dài phải có xác nhận của Hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan y tế cấp huyện trở lên.
 
Số lượng hồ sơ 1
Thời hạn giải quyết 5
Cơ quan thực hiện TTHC Cục THADS, Chi cục THADS.
 
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Kết quả thực hiện TTHC Quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án - C 45a-THADS (Thông tư số 01/2016/TT-BTP).
Lệ phí
Yêu cầu thực hiện Đương sự là cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau:
- Có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn. Mức thu nhập tối thiểu được xác định theo chuẩn hộ nghèo của từng địa phương nơi người đó cư trú, nếu địa phương chưa có quy định thì theo chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo từng giai đoạn cụ thể.
- Thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng.
- Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài.
(Nghị định số 62/2015/NĐ-CP)
 
Căn cứ pháp lí của TTHC
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Thi hành án
Full Text
Ngày có hiệu lực 10/24/2017 12:00:00 AM
Văn bản